Da li je brada trend?

Od kako je brada ušla na velika vrata kod nas u Srbiju pre jedno 4 godine, kao trend sa zapada, mi bradonje konstantno dobijamo razne vrste pošalica od golobradih nam prijatelja kako smo hipsteri i kako pratimo trendove. Ali da li je to zaista tako? Svakako da ima onih koji zaista jesu pustili bradu jer prate apsolutno sve što im moda donese i odnese. Ali da li to znači da je brada samo trend?
‘Historia magistra vitae est’ – Istorija je učiteljica života. Hajde da se vodimo ovom starom latinskom izrekom pa da na kraju napravimo presek.
Od samog početka, od pećinskog čoveka, muškarci su imali brade. Iako često čujete da je razlog bila zaštita od hladnoće, nije to jedini razlog. Psiholozi su odavno zaključili da muškarci sa bradom deluju muževnije i dominantnije i samim tim brada im je ‘pomagala’ da nađu partnerku.
U Mesopotamiji i staroj Grčkoj se brada negovala i bila je dika i ponos svakog muškarca. Asirci i Persijanci su ukrašavali bradu sa zlatnim nitima. Drevna egipatska elita i plemići su čak nosili lažne brade od zlata kao znak uzvišenosti.

I tako, manje-više, uz neke retke izuzetke su muškarci sve do Aleksandra Makedonskog ( 4. veka p.n.e.), nosili brade. Tada je vojnicima naređeno da moraju biti obrijani, iz straha da ih neprijatelj može vući za bradu u bitkama. Mada, da li je ovo bilo korisno ili kontraproduktivno, diskutabilno je, jer ima mnogo ratnih zapisa gde se najstrašniji ratnici opisuju upravo sa bradama kao jednim od ključnih faktora koji ih je činio toliko impozantnim i zastrašujućim.
Potom, dolaskom Scipiona Afrikanca, uvode se berberi i redovno brijanje. Međutim i to se promenilo dolaskom cara Hadrijana koji je opet vratio brade u javni život.
I brada i brijanje su od tih godina pa sve do danas dolazili i prolazili… I uvek je odlučujući faktor bio lična sklonost, tada kraljeva i plemića, a danas javnih ličnosti, glumaca, pevača…
I kako znajući sve ovo možemo da nazovemo bradu trendom? Nešto što je prisustno od same pojave čoveka pa sve do današnjih dana sa nekim ‘kratkim prekidima’, ne može nikako da se nazove trendom.

A kad bismo bili naterani da nešto nazovemo trendom, onda bi to definitivno bilo brijanje. Jer je brijanje nastalo nakon brade i u nekim trenutcima uzimalo velikog maha.

Bilo kako bilo, brade su tu, i tu će i ostati!

Stefan, 27.12.2018.